Основні повноваження
та напрямки діяльності Центру:

 • Організація навчально-виховного процесу.
 • Вибір форм та методів навчання.
 • Навчально-методична, навчально-виховна, навчально-виробнича діяльність, розробка робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з предметів на основі типових навчальних планів та програм.
 • Розробка правил прийому учнів до Центру на основі типових правил прийому.
 • Формування разом з органом управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці, потреб громадян у перепідготовці, підвищенні кваліфікації, замовлень підприємств, міського центру зайнятості населення.
 • Забезпечення заходів з охорони праці і життєдіяльності учнів, слухачів, працівників.
 • Матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу.
 • Соціальний захист сиріт, напівсиріт.
 • Визначення структури штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати.
 • Забезпечення сучасного змісту і якості навчання та виховання учнів з використанням новітніх форм і методів педагогіки.

Основні напрямки роботи у поточному навчальному році

У цьому навчальному році ДЦППРКБА працює за науково-методичною проблемою:

"Формування професійної компетентності, мобільності педагогічних працівників через впровадження інновацій, використання регіонального компоненту, з метою високоякісної підготовки робітників конкурентоспроможних на ринку праці".

Департаментом освіти і науки визначені пріоритетні напрямки роботи ДЦППРКБА:

 1. Підвищення ефективності систем освіти в умовах демографічного спаду недофінансування, залучення роботодавців.
 2. Проведення моніторингу якості надання освітніх послуг у ПТНЗ.
 3. Демократизація професійно-технічній освіті, зокрема розвиток і вдосконалення роботи системи ради директорів ПТНЗ.
 4. Соціальна підтримка молоді, зокрема тої, яка має особливості потреби (інваліди, сироти, тощо) та її соціальна адаптація.
 5. Розвиток учнівського самоврядування як важіль виховання соціально-активної молоді з продуктивним світоглядом.

З метою реалізації науково-методичної проблеми та визначених основних напрямів роботи професійно-технічного начального закладу на навчальний рік методичні комісії Центру ставлять перед собою такі завдання:

 1. Забезпечити ефективне впровадження державних стандартів нового покоління з конкретних професій.
 2. Надати методичну допомогу педагогічним працівникам у запровадженні нових педагогічних, інформаційних та виробничих технологій через систему семінарів, тренінгів, консультацій.
 3. Покращити роботу щодо розробки педагогами підручників, навчальних посібників, співпраці у цьому напрямку з вищими навчальними закладами, науковцями.
 4. Здійснювати контроль та надавати допомогу педагогічним працівникам з питань підвищення кваліфікації педагогів, стажування майстрів, викладачів в умовах сучасних виробництв та у створених регіональних навчально-практичних центрах.
 5. Запровадити практику проведення спільних конкурсів, олімпіад серед учнів, педагогів центру, загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів навчально-курсових комбінатів, молодих робітників на виробництві.
 6. Планувати виїзди до інших регіонів України з метою вивчення передового педагогічного досвіду, нових виробничих технологій.
 7. Брати участь у роботі міжнародних програм щодо розвитку профтехосвіти регіону.
 8. Приймати участь в семінарських заняттях з фінансово-господарських напрямків діяльності навчального закладу.
 9. Покращити пропагування діяльності ДЦППРКБА через засоби масової інформації, Інтернет.
 10. Удосконалити роботу салону-виставки при центрах.
 11. Покращити діяльність кабінету практичної психології в роботі з учнями пільгових категорій та наданні практичної допомоги у вирішенні їх юридичних і соціальних проблем (соціальний педагог при Центрі, голова профспілкового комітету).
 12. Забезпечувати Центр новими інформаційними матеріалами (законодавчі акти, нормативні документи, методичні рекомендації, посібники, навчальні плани і програми, передовий педагогічний досвід і педагогічні технології, тощо) через сучасні інформаційні та комунікаційні засоби, Інтернет.