ЗВЕРТАННЯ ДО УЧНІВ ЦЕНТРУ

Всього три роки і Ви, сьогоднішні учні, візьмете на свої плечі трудові турботи батьків. Вам прийдеться застосовувати на практиці не тільки досягнення науки і техніки, але й сприяти їхньому прогресу. Стати творцем. А для того, щоб стати творцем необхідно пройти школу творчості. Розпочинається вона в нашому центрі, а продовжується все життя під час читання спеціальної літератури, в міркуваннях над нестандартними задачами, в самостійному подоланні труднощів, у вихованні звичок напружено працювати.

Життя – дивовижний дар, але, щоб воно приносило радість, треба навчитися трудитися з захопленням, прагнути полегшати свій труд і удосконалити його форми.

Звичка мислити, відкривати нове в повсякденному зробить Вам велику допомогу у практичній роботі і дозволить перетворити труд у внутрішню потребу.

Кожне нове покоління повинно підійматися на більш високий рівень освіченості і загальної культури, професіональної кваліфікації і гражданської активності.

Це закон соціального прогресу.