УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Самоврядування

Самоврядування – спосіб організації життя колективу, що передбачає активну участь учнів (на основі взаємодії з педагогами) у прийнятті й виконанні рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Воно є методикою їх залучення до організації спільної діяльності.

Самоврядування в нашому навчальному закладі допомагає учням організувати власне життя і життя своїх товаришів. Адже взаємостосунки, які існують в учнівському колективі, розв’язування певних конфліктів, захист своїх прав та інтересів, спільні пошуки тих чи інших шляхів для виконання поставлених завдань – це і є перші кроки у подальше існування в трудовому колективі.

Для випускника ПТНЗ важлива не тільки сума знань, яку він може здобути на уроках теорії та практики в стінах й майстернях Центру, а і вміння їх здобувати, ціленаправлено працювати над самим собою, вчитись аналізувати та застосовувати у конкретній ситуації. Тому змінюється завдання професійної освіти: завдяки безперервному процесу навчання та розвитку творчості, прагнення росту та самореалізації мають стати сутнісною ознакою життя учнів.

Повноцінному учнівському самоврядуванню притаманна раціональна внутрішня організованість, що виявляється у загальній захопленості справою, нових ініціативах, високому рівні відповідальності за спільну справу.

У сучасних умовах постає соціальна потреба у наявності особистості, спроможної розв’язати і щоденні життєві завдання, і професійні завдання трудового колективу, які забезпечують не просто виживання, а відповідальність за себе як одиницю спільноти так і за спільну справу всієї спільноти. Сьогодні це учнівська группа, Центр, в якому навчаєшся, а завтра – це трудовий коллектив, бригада, цех, підприємство, галузь економіки, прогрес нації. Саме такою наукою управління є участь в учнівському самоврядуванні.

Самоврядування – це і реальний безперервний процес дедалі ширшого залучення учнів до громадських справ. Одним із найважливіших принципів виховання є забезпечення активної позиції учнів та їхніх представницьких органів у житті і колективній діяльності.

Відповідальність – це та категорія в учнівському самоврядуванні, без якої неможливе його становлення. Жодний індивідуальний підхід неможливий без визнання права особистості на самостійну творчу діяльність.

На сучасному етапі учням надається більше прав і повноважень, створюються широкі можливості для самореалізації кожного; вони здобувають управлінські уміння, вчаться жити в демократичному суспільстві.

Мета та завдання учнівського самоврядування

 1. Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізуватися на благо собі, своїм товаришам, Центру, своїй родині, народові України.

 2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів Центру та групи.

 3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ життя групи та Центру, оволодіти мистецтвом управління.

 4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів.

 5. Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями й дорослими.

Актуальність мети та завдань учнівського самоврядування:

Сьогодні чи не найважливішим завданням навчально-виховного процесу є адаптація юного покоління до системи ринкових відносин, аби випускники ПТНЗ не виходили зі стін нашого Центру лише з певною сумою знань, але байдужі до обраної справи, безініціативні. З огляду на сказане особливої уваги набуває формування в учнів навичок самоврядування. Це сприятиме оволодінню організаторськими уміннями, вихованню соціальної активності та відповідальності.

Основним завданням
педагогічного керування є:

 • визначення системи органів колективу і уповноважених осіб з числа учнів;

 • передача дітям організаційного досвіду;

 • навчання їх організаторської майстерності;

 • залучення учнів до самоуправлінської діяльності.

Структура учнівського самоврядування
в КЦППРКБА
Ульянов
Андрій
Голова учнівського
самоврядування
Мурадова
Анастасія
Заступник голови учнівського
самоврядування
Коробка
Дмитро
Відповідальний за роботу
навчального
сектора
Безцінний
Володимир
Відповідальний за роботу
спортивного
сектора
Власенко
Тетяна
Відповідальна за роботу
інформаційного
сектора
Харечко
Дмитро
Відповідальний за роботу
сектора дисципліни і
порядку
Власенко
Дарина
Відповідальна за роботу
культмасового
сектора
Даниловський
Сергій
Відповідальний за роботу
трудового
сектора
Міроненко
Ярослав
Відповідальний за роботу
соціально-побутового
сектора
Савицька
Світлана
Відповідальна за роботу
сектора
волонтерського
руху
Напрями роботи секторів учнівського самоврядування в КЦППРКБА


НАВЧАЛЬНИЙ СЕКТОР


 • Веде облік відвідування занять;

 • організує готовність до контролю знань;

 • сприяє вдосконаленню навчальної діяльності учнів;

 • допомогає в організації предметних тижнів та інтелектуальних змагань.
СЕКТОР ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ


 • Організовує та контролює чергування в навчальному корпусі, їдальні;

 • стежить за додержанням правил поведінки, зовнішнім виглядом учнів, поведінкою учнів в їдальні, проводить бесіди про шкідливість куріння;

 • стежить за порядком на території Центру.
СПОРТИВНИЙ СЕКТОР


 • Організовує спортивні змагання різних видів;

 • здійснює профілактичну роботу щодо запобігання шкідливим звичкам;

 • бере участь в організації туристських мандрівок;

 • організовує ранкову гігієнічну гімнастику для учнів, які мешкають у молодіжному гуртожитку;

 • організовує виробничу гімнастику на місцях проходження практики;

 • організовує спортивні перерви.
КУЛЬТУРНО-МАСОВИЙ СЕКТОР


 • Організовує дозвілля на перервах та після занять в Центрі;

 • проводить вечори відпочинку;

 • проводить культурні масові заходи;

 • сприяє духовному та культурному розвитку учнів Центру;

 • допомогає в організації вільного часу, творчих конкурсів, фестивалів художньої самодіяльності, тощо.
ТРУДОВИЙ СЕКТОР


 • Організовує самообслуговування;

 • доглядає за майном, організовує його збереження, дрібний та поточний ремонт;

 • організовує благоустрій території;

 • стежить за санітарним станом приміщень і забезпечує їхнє належне утримання;

 • організує і здійснює трудові акції.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕКТОР


 • Збирає та узагальнює інформацію з життя Центру;

 • сприяє розвитку мовної культури та культури спілкування;

 • організує та здійснює художнє та інформаційне оформлення інтер’єру;

 • допомогає роботі інформаційного центру в організації і проведенні різних інформаційних заходів;

 • допомогає у випуску інформаційного вісника «ЕПІЦЕНТР»;

 • слідкує за своєчасним поповненням інформації на стендах «Інформаційна палітра» та «Орбіта подій».


СЕКТОР ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ


 • Здійснює благодійну діяльність, що сприяє розвитку людинолюбства, співчуття до труднощів і турбот інших людей;

 • Допомагає пристарілим, інвалідам, ветеранам, одиноким;

 • Допомагає учням з малозабезпечених родин, сиротам і напівсиротам.