ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Інновація як характеристика процесу навчання торкається не тільки дидактичної побудови, але й результатів, які повинні приносити соціальну користь.

Поняття інновація характеризує не тільки пошук і впровадження нововведень, але й ті суттєві зміни, які супроводжуються перетворюваннями у видах діяльності, в стилі мислення.

Педагогічна інновація – це рішення різних педагогічних проблем оригінальним, нестандартним шляхом. І результатом такої творчої діяльності є ріст педагогічного майстерства вчителя, викладача, майстра - розвиток оптимальних особистих якостей учнів в умовах продуктивної співпраці.

Інноваційні педагогічні технології орієнтуються на учбово-дослідницьку діяльність, на особистість учня, яка розвивається. Завдяки диференціації та індивідуалізації навчання, трапляться зміни в змісті, формах і методах освіти. Яскравий інноваційний характер носять інтерактивні технології навчання.

Ці технології - це методи, технології, програми навчання, які спрямовані на максимальний зріст, активізацію внутрішніх дій учня на уроці.

Задача педагога-викладача в сучасних умовах освіти в тому, щоб керувати пізнавальною діяльністю учня та допомогти йому отримати той рівень навчальних досягнень, який він може й бажає отримати.

Задача викладача – кожній дитині створити власну систему знань.

ЗНАННЯ робить нас людиною. І найголовніша цінність людини в сучасному динамічному суспільстві – ЗНАННЯ. І саме учитель – провідник до вічних цінностей, до знань.


Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку.

Як зробити урок корисним і цікавим? Яким має бути сучасний учитель? Як скласти портфоліо вчителя й учнів? Як обрати і використати сучасні нетрадиційні форми та технології навчання? Як підготуватися до письмових робіт і тестування? Які інноваційні методи використовувати в роботі з обдарованими дітьми? На ці та багато інших запитань відповість наш посібник. Для вчителів, студентів вищих навчальних закладів.

Відкрити


Методика розвитку критичного мислення Розгорнути

Особливості методики розвитку критичного мислення Розгорнути

Структура уроку-моделі за методикою розвитку критичного мислення Розгорнути

Методичні стратегії методики розвитку критичного мислення Розгорнути