Викладачам

Нормативні документи

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

НАКАЗ від 30.05.2006 №419 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах" із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки №731 від 05.08.2008, №1019 від 10.11.2008, №746 від 10.07.2015

Типове положення про атестацію педагогічних працівників із змінами та доповненнями

КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. HAКАЗ № 641 від 16 червня 2015 року "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОН України від 01.02.12 № 1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист МОН України від 17.08.2016 № 1_9_437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

МОН України. Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 н.р.